I. Khái niệm về Mệnh Lý

Mệnh: là vận mệnh là cuộc sống con người khi được sinh ra – trưởng thành và kết thúc.

: là lý lẽ có sức thuyết phục.

– Mệnh lý là gì? Mệnh lý là xem hay dự đoán vận mệnh của con người có thể thể xảy ra trong tương lai. Trong dự đoán vận mệnh gồm hai phần chính đó là Vận và Mệnh.

Mệnh là những yếu tố cơ bản nhất đã có từ ban đầu  khi con người được sinh ra yếu tố giờ, ngày, tháng, năm sinh.

+ Vận là những yếu tố làm nên sự thay đổi tác động lớn đến con người đó chính là thời gian mà con người phải trải qua. Cứ mười năm (dựa theo lý thuyết Tử Bình Bát Tự) thì vận con người sẽ có sự thay đổi lớn.

II. Nguồn gốc Mệnh Lý

– Trước đây thời gian rất lâu, con người luôn có nhu cầu dự đoán vận mệnh để xem cát hung và họa phúc.

– Dự đoán vận mệnh phát triển mạnh ở Phương Đông từ thời phong kiến.

– Phương Tây đa số dùng chòm sao hay các cung như Thiên Bình trong việc dự đoán tính cách có sự ảnh hưởng lớn đối với con người.

Nhằm giải quyết cho những yêu cầu trên, bộ môn Mệnh Lý ra đời từ những đút kết từ  kinh nghiệm dự đoán vận mệnh con người. Trải qua nhiều biến cố của lịch sử bộ môn  Mệnh lý vẫn còn tồn tại đến ngày nay.

III. Các phương pháp xem mệnh lý

– Có rất nhiều phương pháp để dự đoán vận mệnh đại khái có ba phương pháp lớn.

1. Dùng thiên can, địa chi của giờ, ngày, tháng, năm mà con ngượi được sinh ra để xem mệnh. Tiêu biểu nhất trong phương pháp này chính là phương pháp xem mệnh Tử bình Bát Tự ngoài ra còn có phương pháp Tử Vi.

2. Dùng hình dạng, tướng mạo mà có thể quan sát bên ngoài để dự đoán vận mệnh ví dụ như: Xem Tướng, Xem Chỉ Tay.

3. Ngoài ra còn rất nhiều phương pháp khác như: Bói bài, đoán mệnh bằng gieo quẻ (Lục Hào).

IV. Mục đích của mệnh lý?

– Mệnh lý giúp con người dự đoán cát hung về sức khỏe, người thân, sự nghiệp, tài phú cũng như công danh và sự nghiệp.

– Mệnh lý chính là những triết lý về cuộc sống con người. Mệnh lý đề cao những đức tính lớn nhất của con người đó là: Nhân, Nghĩa, Lễ, TínTrí hay còn gọi là ngũ đức của con người.

V. Giới hạn của Mệnh Lý

– Mệnh lý dự đoán những gì có thể xảy ra trong tương lai chứ không chắc chắn xảy ra vì sao?

+ Mệnh lý có thể thay đổi lớn bởi triết lý Nhân – Quả trong Phật Giáo. Tin chắc rằng bạn gieo nhân lành hay làm điều thiện nhiều thì vận mệnh sẽ thay đổi ngay tại hiện tại hoặc tương lai.

+ Mệnh lý phụ thuộc vào Phong Thủy.

+ Mệnh lý luôn thay đổi và không cố định. Nếu thực sự mệnh lý không thể thay đổi? thì chúng ta những con người làm chủ cuộc sống của bản thân cố gắng thay đổi để làm gì? Xét cho cùng mệnh lý cũng là kiến thức tổng hợp trong một thời gian dài do “Trí – Tri – Ý” của con người sáng tạo nên.

+ Mệnh lý phụ thuộc hoàn toàn vào trình độ hiểu biết và kinh nghiệm của thầy Thuật Số.