Thuatso.com chỉ là blog cá nhân, được sáng lập bởi cá nhân và không thuộc bất kì tổ chức hay công ty cũng như không thuộc bất kì các đoàn thể tôn giáo. Điều khoản được nêu cụ thể sau đây:

1. Tất cả bài viết có thể được chia sẽ trên các nguồn tin mạng Internet nhưng phải trích dẫn đầy đủ liên kết tới bài gốc.

2. Nghiêm cấm không được  lợi dụng các bài viết trên Thuật Số nhằm mục đích riêng tư làm tổn hại đến danh dự , khiêu khích, gây hoang mang hoặc các hành vi sai trái liên quan đến Pháp Luật.

3. Thuật Số chỉ có ba nguồn tin chính tại trang web

thuatso.com;

https://www.facebook.com/gocnhinthuatso

https://twitter.com/thuatso.

Người sáng lập Góc nhìn Thuật Số cam kết chịu trách nghiệm về tất cả các bài viết từ ba nguồn đã đề cập cụ thể. Do đó tất cả các nguồn tin khác đều không thuộc về Góc nhìn Thuật Số.

4. Tất cả các ý kiến phản hồi từ bài viết trên Góc nhìn Thuật Số có thể xóa và không hiển thị nếu ý kiến này đề cập đến các lĩnh vực không liên quan, đả kích cá nhân người khác hoặc gây tranh cãi và vi phạm pháp luật.