Góc nhìn Thuật số có cơ hội đi đến Bù Đăng cuối tuần, bài viết Lựa chọn thời điểm tốt để xây nhà yến gửi đến chị “thân chủ” sau khi đo đạc vị trí phong thủy mảnh đất.

Góc nhìn Thuật Số có được thông tin chị Vợ sinh năm 1970 – chồng sinh năm 1967

Chị này sinh năm Canh Tuất, chồng sinh năm Đinh Mùi

Quy tắt chọn ngày tốt xây dựng nhà cửa:

1. Chọn ngày khởi sự xây nhà như sau: Cần tránh ngày xung với năm sinh với vợ hoặc chồng.

  • Do anh Chồng đã phạm Kim Lâu, nên chỉ xét đến người vợ, chị vợ này chọn ngày sinh ngà cần tránh chọn ngày Thìn.

2. Chọn ngày tránh xung khắc với Tọa Hướng của miếng đất dự định xây nhà

  •  Vị trí miếng đất mới Tọa Tốn hướng Càn, tọa hướng đều là quẻ bát quái, nên miếng đất này “lành + tốt” không cần tránh ngày xấu khi xây dựng.

3. Chọn ngày giờ tốt dựa theo dịch lý dựa theo 64 quẻ dịch.

  • Khi nào chị quyết được khi nào khởi công nhà Yến thì góc nhìn Thuật Số có thể ngày giờ tốt.

4. Tính thêm có phạm Kim Lâu hay ai bị tai ách Tam Tai không?

  • Chị này sinh năm 1970 năm nay tuổi mụ là 50 tuổi, nếu tính Kim Lâu, thì không phạm phải bất kì “Kim Lâu” , nên năm nay sinh nhà nhà Yến được.
  • Anh chồng sinh năm 1967, năm nay tuổi mụ là 53 tuổi, nếu tính Kim Lâu thì phạm phải Kim Lâu Tốn, ý nghĩ là việc kinh doanh ảnh hưởng, nên anh chồng này không nên đứng ra xây nhà gì trong năm nay.
  • Chị tuổi Tuất, năm nay không phạm phải nạn “Tam Tai”, nên không phải lo.

Chim Yến ngũ hành Thủy Hỏa hay quẻ dịch Thủy Hỏa Ký Tế

Bình luận nội dung bài viết

Nhập nội dung bình luận: