Giới thiệu về Xuân Tử Minh

– Bí danh Xuân Tử Minh, giới tính nam.

– Năm sinh 1984. Hiện tại đang sống tại tp, Hồ Chí Minh Việt Nam.

– Thông tin liên lạc: info@thuatso.com

– 2014 Sáng lập Góc nhìn Thuật Số, địa chỉ trang web tại https://thuatso.com

– Quản lý  Facebook fanpage Góc nhìn Thuật Số: https://www.facebook.com/gocnhinthuatso

– Quản lý Twiter: https://twitter.com/thuatso

– Học trò thầy Hồng Tử Uyên từ năm 2012 được học lớp học Dịch Lý Việt Nam.

– Lĩnh vực  trong lĩnh vực Thuật Số: Dịch Lý, Dự đoán vận mệnh bằng Tử Bình Bát Tự, xem Phong Thủy nhà ở.

– Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động Thuật Số từ 2012 cho đến nay.