Góc nhìn Thuật Số có nhận lời luận đoán mệnh lý bạn nữ có ngày sinh âm lịch 8/11/1989. Bài viết Mệnh lý bạn nữ sinh ngày Kỷ Hợi năm Kỷ Tỵ, hy vọng bạn cũng hiểu đó là nhất mệnh – nhì vận – tam phong thủy nhưng lòng nhân từ / đạo đức là yếu tố quan trọng nhất, nhân quả thường chi phối mạnh hơn thuật số.

Bát tự bạn nữ trong bài viết Mệnh lý bạn nữ sinh ngày Kỷ Hợi năm Kỷ Tỵ

Kỷ Tỵ
Bính
Kỷ Hợi
Canh Ngọ

Giải thích Bát tự, Bát tự gồm 8 chữ của thiên can và địa chi của ngày, tháng, năm và giờ sinh. Trong đó thiên can là Giáp – Ất – Bính – Đinh – Mậu – Kỷ – Canh – Tân – Nhâm – Quý, địa chi con giáp sẽ là Tý – Sửu – Dần – Mão – Thìn – Tỵ – Ngọ – Mùi – Thân – Dậu – Tuất – Hợi. Mỗi một người sẽ có ít nhất hơn 500 ngàn lá số mệnh cục khác nhau, kết hợp với đại vận khác nhau; nên có tất cả hơn một triệu trường hợp bát tự khác nhau.

Ứng với bạn nữ trong bài viết thì:

Trụ ngày sinh là Kỷ Hợi, đại diện cho bản thân; Trụ tháng là Bính Tý, trụ tháng đóng vai trò quan trọng trong việc luận đoán số mệnh bằng phương pháp bát tự học, trụ tháng đại diện cho cha mẹ hoặc anh chị em, trụ năm là Kỷ Tỵ đại diện cho ông bà tổ tiên, và cuối cùng là trụ giờ sinh Canh Ngọ đại diện cho thông tin của con cái.

Luận đoán bát tự dựa vào tính chất âm – dương và sự tương sinh – tương khắc của ngũ hành để dự đoán. Trong đó có năm ngũ hành, Thủy – Hỏa – Thổ – Kim – Thủy – Mộc (trong đó tính tương sinh là Thủy sinh Mộc; Mộc sinh Hỏa; Hỏa sinh Thổ; Thổ sanh Kim; Kim sinh Thủy ; và tính tương khắc đó là Thủy khắc Hỏa; Hỏa khắc Kim; Kim khắc Mộc; Mộc khắc Thổ; Thổ khắc Thủy). Bát tự học dựa vào yếu tố âm dương và biến hóa của ngũ hành sẽ giúp luận đoán được tình trang sức khỏe, vận mệnh tương lai, sự nghiệp, tiền tài, con cái, hôn nhân, mức độ nổi tiếng cũng như những yếu tố gây ảnh hưởng đến cá nhân, và cũng dự đoán tình hình người thân bên cạnh.

Bạn nữ sinh ngày Kỷ Hợi, thiên can Kỷ đại diện cho bản thân, tính chất của Kỷ thuộc ngũ hành âm Thổ, chữ Hợi đại diện cho cung phu thuê, chữ Hợi có rất nhiều ngũ hành Thủy và ít ngũ hành Mộc.

Từ tính chất ngũ hành ngày sinh, mệnh lý học có thể tính toán các tác nhân, yếu tố có tác động đến ngũ hành Kỷ – và ứng với những việc xảy ra trong cuộc sống.

Ngày sinh ngũ hành âm Thổ, tính chất ngũ hành tương sinh thì ngũ hành Hỏa sinh Thổ, nên ngũ hành Hỏa đại diện cho mẹ ruột, ngũ hành hỏa gọi là Ấn tinh trong mệnh lý học, ứng với thực tế thì ngũ hành hỏa sẽ đại diện cho những việc như ăn uống ngủ nghỉ và học tập, nếu bạn mập mạp và có sức khỏe tốt thì cho thấy bạn có đủ ngủ hành Hỏa, trong việc luận đoán mệnh lý Tử Bình (Bát Tự) bất kì tình huống luận đoán mệnh lý thì quan trọng nhất là ngũ hành đại diện cho bản thân trước tiên, đây là điều rất quan trọng, vì nếu bạn sinh ngày sinh Kỷ mà trong Tứ Trụ không có đủ ngũ hành Thổ hoặc không có ngũ hành Hỏa sinh Thổ thì mệnh cục sẽ bị xếp vào nhóm ngũ hành bản thân là Thổ mà không đủ Thổ khi đó mệnh cục sẽ gọi là “thân nhược”, mệnh “thân nhược” cần cải vận rất nhiều mới tốt được, ứng với thực tế đó là khi bạn chào đời thì yếu tố quan trọng hàng đầu phải là  “sức khỏe”, không có sức khỏe tốt mà thường xuyên bệnh tật thì việc xem mệnh cũng khó cải thiện được.

Bạn sinh tháng Bính Tý, trong đó chữ Bính có tính chất ngũ hành thuộc dương Hỏa, thiên can Bính gọi là Chính Ấn của ngày sinh Kỷ, Bính đã là dụng thần trong bát tự bạn, ngoài ra bạn có hiểu là mệnh lý bát tự đề cao sự cân bằng của các ngũ hành khác nhau, ứng với thức tế khi bạn sinh ra thì nhiệt độ môi trường cũng có ảnh hưởng đến bạn từ khi bạn ra đời hoặc trong thai nguyên, bạn sinh tháng Tý thời điểm đó là mùa đông, thì xu hướng cần nhiệt độ ấm ấp để cân bằng lại thời tiết lạnh; nên nói bạn cần dụng thần Hỏa, tuy nhiên tháng sinh Bính Tý thật sự ngũ hành hỏa không nhiều vì Hỏa bị địa chi Tý khắc chế, điều may mắn đó là bạn sinh ngày Kỷ, nếu bạn gặp địa chi con giáp Tý (Chuột) hoặc Thân (khỉ) sẽ có sao “thiên ất – quý nhân“, sao này rất tốt cho thấy nếu bạn gặp điều khó khăn bất lợi thì sẽ có người giúp đỡ, gặp hung hóa cát, địa chi con giáp tháng sinh là Tý cũng là sao “thiên ất quý nhân” của bạn, có thể luận đoán số mệnh bạn không gặp nhiều điều khó khăn.

Bạn ngày sinh Kỷ thuộc Thổ thì ngũ hành Thủy đại diện cho tài phú, tiền bạc, tài sản của bạn vì theo thuyết ngũ hành Thổ khắc Thủy nên những yếu tố thuộc ngũ hành Thủy đều đại diện cho tài phú của bạn, trong mệnh cục bạn chữ Hợi ở cung phu thuê có rất nhiều Thủy, có thể nói cung tài tinh thuộc cung chồng, nên có thể chồng bạn sẽ mang đến tài phú cho bạn, điều trùng hợp đó là bạn sinh năm Tỵ, gặp địa chi Hợi là có sao “dịch mã”, sao dịch mã chủ về việc thường xuyên di chuyển, du lịch hoặc định cư ở nước ngoài, rất nhiều trường hợp người nữ có sao “dịch mã” đều du học hoặc định cư ở nước ngoài, nếu trùng hợp thì có thể dự đoán bạn có chồng ở nước ngoài hoặc có số ở nước ngoài.

Trong mệnh lý học, tháng sinh Tý – Ngọ – Mão – Ngọ gọi là “tứ đào hoa” tức là những người sinh ở 04 tháng này thì nếu đã quyết định việc gì thì rất khó để thay đổi, và tứ đào hoa cũng cho thấy diện mạo của họ rất “ưa nhìn”, nhiều người nổi tiếng trong nghệ thuật đều sinh trong những tháng Tý – Ngọ – Mão – Dậu, góc nhìn Thuật Số luận đoán nếu sao dịch mã là đúng thì bạn là người có khả năng sinh sống ở nước ngoài và diện mạo đẹp / thân thể không xấu.

Góc nhìn Thuật Số có nói dụng thần quan trọng của bạn là Bính Hỏa, ở địa chi năm sinh là con giáp Tỵ, Tỵ có tàng cang là Bính (Tỵ có ngũ hành Bính và Kỷ), nên bạn lại có thêm dụng thần ở trụ năm, nên bạn có được phúc đức của tổ tiên, đây là điều tốt. Nếu bạn nữ đã đọc nhiều bài luận đoán ở thuatso.com sẽ biết Góc nhìn Thuật Số luôn nói người sinh năm Tỵ sẽ gặp nhiều may mắn hơn các tuổi khác bởi vị người tuổi Tỵ luôn có vận thay đổi, cũng vì tính chất hợp hóa của Tỵ. Ví dụ như:

Tỵ hợp với Thân biến ra ngũ hành Thủy

Tỵ +  Dậu + Sửu là tam hợp biến ra ngũ hành Kim.

Tỵ + Ngọ + Mùi là tam hội cục biến ra ngũ hành Hỏa.

Bạn nữ sinh ở năm Tỵ, Tỵ lại là dụng thần xem như bạn cũng đã may mắn hơn nhiều nhiều người :-d nên bạn không nên quá lo lắng về tương lai, cứ để mọi việc nhẹ nhàng diễn ra.

Bạn có ngày sinh Kỷ, thì thiên can Kỷ khác ở năm sinh gọi là “kiếp tài” vì tính chất của “kiếp tài” là có ngũ hành giống bản thân Kỷ, trong bát tự bạn có chữ Kỷ ở năm sinh, Kỷ này là kiếp tài có thể đại diện cho chị em gái giống với bạn.

Mệnh cục bạn có dụng thần và kiếp tài, nên ngũ hành bản thân Kỷ thổ đã có đủ nên không phải là “thân nhược”, nếu không phải là “thân nhược” thì bạn sẽ có thể gánh được tài quan tức bạn có sức khỏe có thể học tập đi làm và kiếm tiền.

Ngũ hành tương sinh thì Thổ sinh Kim, nên ngũ hành Kim đại diện cho con cái của bạn, cũng đại diện cho những thức bạn làm ra, sự sáng tạo, công việc cũng đại diện cho ngũ hành Kim, ở trụ giờ sinh là Canh Ngọ, thì thiên can Cang gọi là “thương quan” vì Canh là ngũ hành Kim mang tính Dương, từ bát tự bạn cho thấy bạn có thông tin của con cái, có thể là bé Trai.

Ngũ hành còn thiếu trong bát tự bạn hay gọi là dụng thần quan trọng hàng đầu đó là ngũ hành dương Mộc, dương mộc là thiên cang Giáp, trong ngũ hành thì Mộc khắc Thổ, nên ngũ hành Mộc là “quan tinh” so với Kỷ thổ, ứng với thực tế đó là ngũ hành Giáp Mộc có thể là người yêu hoặc chồng của bạn, công việc có nhiều người biết đến cũng đại diện cho Mộc, những việc có tác động tốt hoặc xấu đến bản thân bạn nữ đều đại diện cho ngũ hành Mộc, bạn lưu ý bạn thích hợp với Chính Quan là Giáp Mộc, bạn không có xu hướng cần âm mộc đó là Ất.

Người sinh ngày Kỷ nếu có chồng có ngày sinh Giáp, thì đều là tốt, vì cho thấy người chồng có vợ sẽ hết lòng chiều vợ vì tính chất tương hợp Giáp hợp Kỷ biến thành Thổ, người chồng lấy vợ thì chỉ nghe lời vợ. Bạn nữ này hỏi dụng thần trong tứ trụ là gì? bạn cần dụng thần Bính hỏa trước tiên, thiếu Bính Hỏa bạn sẽ lờ đờ không có sức sống, nhưng xét cho cùng thì ngoài Bính thì dụng thần còn lại quan trọng là Giáp, vì tình hình hiện nay bạn không có đủ ngũ hành Mộc sinh Hỏa, nên bạn có xu hướng cần ngũ hành Giáp Mộc.

Trong cuộc sống nhiều người không có tính uyển chuyển trong việc lựa chọn dụng thần, vì đôi khi mỗi người sẽ cần 02 dụng thần khác nhau rất hiếm ai chỉ cần một dụng thần ngũ hành, tùy thời gian và đại vận để lựa chọn dụng thần. Nếu bạn nữ thì lúc nào dụng thần quan trọng của phải là dụng thần Mộc, người nữ thì phải có tình yêu tốt đẹp, có một người chồng bên cạnh, nếu hiện nay bạn không có người yêu / chồng cho thấy dụng thần Giáp Mộc của bạn rất ít, nói như vậy để bạn hiểu rõ người chồng có quan trọng thế nào trong vận mệnh của mình. Nếu không có chồng bên cạnh hoặc bạn chưa “cần” thì bạn phải thu nạp ngũ hành Mộc qua phong thủy hoặc cần làm việc rất nhiều, vì công việc tốt, và nhiều người tác động lên bạn trực tiếp hay gián tiếp, hoặc công việc cần giao thiệp rộng gặp được nhiều Nam giới cũng đại diện cho ngũ hành Giáp mộc.

Khi có cuộc sống gia đình hạnh phúc, người chồng có công việc tốt, và chồng khỏe mạnh thì cho thấy dụng thần Mộc của bạn đủ, khi đó dụng thần bạn cần thêm đó là ngũ hành Kim, Kim đại diện cho con cái nói tóm lại bạn cần phải sanh con, địa chi trụ giờ sinh có địa chi Ngọ, Ngọ là rất nhiều hỏa, nên Ngọ này cũng có ngũ hành dụng thần trong bát tự bạn nữ, trong bảng thần sát Ngọ cũng là sao “hàm trì” đại diện cho đào hoa, đào hoa ứng với bạn nữ cũng tốt.

Bạn có hỏi kỵ thần trong bát tự là gì? Người sinh ngày âm Thổ như bạn trong mệnh cục đã có dụng thần Bính và sao “thiên ất quý nhân”, nên bằng kinh nghiệm cá nhân thì số mệnh bạn không cần quá lo lắng về kỵ thần, sách mệnh lý nói người Kỷ Thổ thì sợ gặp Nhâm Thủy tức biển lớn sóng to sẽ cuốn Kỷ thổ đi, thực tế ngày nay số trường hợp thiệt mạng vì đi biển + lũ lụt rất ít nên bạn không cần phải lo lắng, chỉ cần bạn biết bơi cơ bản thì không cần phải sợ ngũ hành dương Nhâm Thủy nữa, có một cách tính chỉ ra bạn đang ở vận 03 năm “Tam Tai” do người tuổi Tỵ +  Dậu + Sửu gặp năm Hợi – Tý – Sửu sẽ có vận xấu “tam tai”, tuy nhiên kinh nghiệm cá nhân đó là hạn “Tam Tai” ở năm giữa là nặng nhất, bạn cần chú ý ở năm Tý, kinh nghiệm bạn đừng để bị bệnh gì nặng kéo dài trong năm tới, góc nhìn Thuật Số chỉ lưu ý đến điểm đó cho bạn, thực tế góc nhìn Thuật Số đã kiểm chứng hạn tam tai rồi mức ảnh hưởng là có nhưng xảy ra khi cơ thể có bệnh tật kéo dài thôi.

Góc nhìn Thuật Số nhìn thấy trong bát tự và đại vận bạn có xuất hiện nhiều Kỷ thổ khác, nếu bạn là nữ xinh đẹp thì rất có thể Kỷ thổ khác có thể là bạn gái/ nhân tình của chồng bạn, tức bạn luôn có người cạnh tranh trong cuộc sống ở nhiều khía cạnh khác nhau hoặc chỗ bạn đang làm việc toàn là phụ nữ con gái, bạn nên chú ý đến chi tiết này, vì vậy góc nhìn Thuật Số khuyên bạn nên cố giữ tình yêu và hạnh phúc gia đình, đặc biệt là tôn trọng người Nam bên cạnh bạn, họ đại diện cho ngũ hành Mộc, bạn chú ý bạn có thể tiếp nhận dương Mộc nhưng không cần âm Mộc, âm mộc khiến bạn không cảm thấy thoải mái, vì vậy người chồng tốt nhất nên cao to, cứng cáp, có tính hướng ngoại, nỗ lực vươn lên mới đại diện cho tính chất của Giáp mộc (cây cao luôn vương lên), bạn mà kết hôn với ai dáng người nhỏ hơn bạn thì thôi xong…người đó có thể đại diện cho Ất mộc.

Bạn tuổi Tỵ, gặp Tuất sẽ có sao “hồng loan”, ý nghĩa sao hồng loan tượng trưng cho hôn nhân và tình yêu, hiện nay bạn cũng 2019 – 1989 = 30 tuổi, hy vọng bạn đã lập gia đình, vì trong năm Mậu Tuất chính là sao “hồng loan”, bạn gặp Thìn có sao “thiên hỷ” chỉ về hỷ sự, rất có thể người yêu bạn liên quan đến Thìn hoặc ít nhất trong tháng 04 năm trước bạn cũng phải có niềm vui.

 

Đại vận bạn nữ trong bài viết Mệnh lý bạn nữ sinh ngày Kỷ Hợi năm Kỷ Tỵ

Từ 10 đến 19 tuổi Đại vận Đinh Sửu
Từ 20 đến 29 tuổi Đại vận Mậu Dần
Từ 30 đến 39 tuổi Đại vận Kỷ Mão
Từ 40 đến 49 tuổi Đại vận Canh Thìn
Từ 50 đến 59 tuổi Đại vận Tân Tỵ
Từ 60 đến 69 tuổi Đại vận Nhâm Ngọ
Từ 70 đến 79 tuổi Đại vận Quý Mùi

Luận đoán Mệnh lý bạn nữ sinh ngày Kỷ Hợi năm Kỷ Tỵ, mỗi đại vận kéo dài trong 10 năm, tùy thuộc mỗi người mà đại vận khởi sớm hay muộn, bạn nữ này tới 10 tuổi mới có đại vận. Bát Tự khi sinh ra đã cố định khó có thể thay đổi, tuy nhiên đại vận sẽ thay đổi sau mỗi 10 năm, đó chính là lý do vì sao có người có vận tốt / xấu

Hiện nay bạn nữ 2019 – 1989 = 30 tuổi đang ở đại vận 10 năm Kỷ Mão, chữ Kỷ này trùng hợp với thiên can ngày sinh của bạn nữ, chỉ về sự cạnh tranh giống nhau (kiếp tài), trong 05 năm đầu đến 35 tuổi bạn nữ này ngũ hành bát tự có quá nhiều Thổ, phải cần có ngũ hành Mộc giúp mệnh cục căn bằng, góc nhìn Thuật Số nhận thấy nếu bạn nữ này trong giai đoạn này có thói quen thường xuyên đọc sách, làm những nghề nào liên quan đến mộc đều có thuận lợi, thực tế nếu giai đoạn thời gian này nếu kinh tế không phải lo, thì có thể tiếp tục học tích lỹ thêm kiến thức, những khóa học ngắn hạn thực tế là điều rất có lợi, vì học hành ứng với bạn nữ này có ngũ hành Mộc và Hỏa, ngũ hành Mộc luôn quan trọng nhất, nếu có chồng thì hãy phụ chồng làm những công việc liên quan bên chồng, chồng bạn tốt, thì vận mệnh bạn sẽ tốt, ngược lại nếu không lập gia đình thì hãy cố gắng quen nhiều bạn khác giới, có thể tìm tri kỉ nam thường xuyên trò chuyện củng đại diện cho việc thu nạp ngũ hành Mộc.

Sau năm 35 tuổi bạn đến đại vận Mão, thời gian này có nhiều ngũ hành Mộc, thời điểm đại vận này nói chung với bạn là thoải mái, bạn có thể mở công việc làm ăn trong khoảng thời gian này. Bạn nữ này không nói cụ thể học chuyên ngành nào, rất khó dự đoán; sự nghiệp bạn đại diện cho ngũ hành Mộc, nhưng tiền bạc kiếm được là ngũ hành Thủy, nhưng trước mắt 10 năm không có Thủy thực tế việc làm của bạn không thể kiếm nhiều tiền được đây là điều lưu ý. Trong phong thủy học Thủy đại diện cho việc kinh doanh muôn bán, bán có thể lựa chọn những công việc kinh doanh liên quan đến ngũ hành Mộc – Hỏa.

Ứng với bạn ngũ hành Kim đại diện cho công việc sự sáng tạo, từ năm 40 đến 49 tuổi bạn ở đại vận Canh Thìn, đại vận này có nhiều ngũ hành Thổ và Kim, chữ Kim chính là “thương quan” đại diện cho ngũ hành bạn sinh ra, cũng đại diện cho con trai của bạn, nếu muốn sinh con thì thời điểm 40 tuổi là cơ hội cuối cùng để bạn sinh con, bạn có con cái mới có Kim, Kim sinh Thủy, bạn không có con cái cũng đoán bạn không có nhiều tài phú được. Người như bạn sinh con được tự nhiên sẽ có tài phú tự đến, lý do ngũ hành Kim sinh Thủy, có Kim mới có Thủy.

Ngũ hành Thủy đại diện cho tiền bạc, nhưng bạn có 30 năm tương lại đại vận tiến vào đại vận toàn Mộc – Kim – Hỏa cho đến khi bạn 60 tuổi; nên góc nhìn Thuật Số 30 năm tới bạn không có nhiều tiền được, vì vậy bạn nên tiết kiệm tích lũy, nếu thời gian này không phải là “đại tài” thì bạn cần “bình yên – hạnh phúc” là được, có thể phụ chồng hay gia đình làm ăn, dành thời gian học tập cũng như yêu đương và chăm lo cho con cái

Ở đại vận 10 năm từ 50 đến 59 tuổi bạn ở đại vận 10 năm Tân Tỵ, đây là đại vận xấu gọi là “Thiên Ất đoạt thực”; sách mệnh lý bát tự giải thích mật mã này như sau:hiên Ấn đoạt thực” rất ứng nghiệm đối với người thân nhược, nếu như Thực thần không đủ hoặc không mạnh, khi hành vận Thiên Ấn, Thực thần sẽ bị tổn thương, người nào nghiêm trọng sẽ bị chết, ở nữ giới, Thực thần sẽ ứng nghiệm với con gái hoặc bà. Bạn cần lưu ý đó là có thể giai đoạn này ông bà tổ tiên trong gia đình sẽ mất đi vì tuổi già; lý do góc nhìn Thuật Số nói bạn cần tiết kiệm/ tích lũy cũng vì lý do này.

Bạn là Kỷ, Bính hỏa đại diện cho mẹ ruột hoặc dì, ở đại vận Tân (từ năm 50 đến 55 tuổi) Bính hợp với Tân hóa thủy, mệnh cục bạn tự nhiên mất Ấn tinh và có Tài Tình, góc nhìn Thuật Số dự đoán có thể mẹ / dì của bạn mất đi vì tuổi già và bạn có được ít tài sàn thừa kế.

Đại vận bạn có được tài sản đó là đại vận Nhâm (Thổ khắc Thủy, Nhâm là Thủy nên là Tài), 05 đó bạn sẽ kiếm rất được nhiều tiền, kế đó là đại vận 05 năm của Quý, nhưng thời điểm đó bạn đã già rồi, nên cơ hội là không cao.

Phong thủy cải vận:

Phong thủy có liên quan đến số mệnh mỗi người, tùy thuộc vào nơi ở mà phong thủy có ảnh hưởng khá lớn. Trong bạn luận đoán bạn có dụng thần Mộc, nếu ở nhà bạn có trồng cây cối thì bạn có thể thu nạp ngũ hành Mộc.

Trên cơ thể thì tóc, móng tay và lông đại diện cho ngũ hành Mộc, bạn nữ này thích hợp để tóc dầy và đen, không thích hợp cắt tóc ngắn. Nếu bạn thường xuyên thích làm tóc móng tai cũng đại diện cho việc thu nạp ngũ hành Mộc.

Người cần ngũ hành Mộc. thì có những bệnh liên quan đến GAN và Mắt, Gan đại diện cho ngũ hành Mộc trong đông Y, thiếu mộc sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mắt. Bạn cần chú ý đến những bệnh tật này. Bạn cần ăn uống thực phẩm rau sanh nhiều, vì rau xanh đại diện cho Mộc. Tài phú của bạn là Thủy, dụng thần là Mộc thì có thể kinh doanh những thứ liên quan đến Thủy – Mộc thì có nhiều thuận lợi. Trong năm ngũ hành Mộc – Hỏa – Thổ – Kim -Thủy, thì ngũ hành Mộc đại diện cho lòng nhân từ, lương thiện, ai đó thiếu mộc nhưng họ lương thiện thì cũng có thể đoán được phần nào số mệnh của họ.

Tên của bạn là Kiều Anh, theo Hán Tự thì tên Anh có rất nhiều ngũ hành Hỏa, chữ Kiều vẫn không rõ là ngũ hành gì, bằng kinh nghiệm cá nhân rất có thể chữ Kiều này có dụng thần là Thủy, ghép 02 chữ tên lót và tên có được ngũ hành Thủy – Hỏa, theo quẻ dịch thì đây là quẻ dịch Thủy Hỏa Ký Tế nghĩa là “hợp dã”, tên này rất hay và rất giống trụ tháng của bạn trong bát tự của bạn, không biết diện mạo bạn ra sao, những góc nhìn Thuật Số nghĩ bạn xinh đẹp, tóc đen, mắt to.

Góc nhìn Thuật Số xem mệnh lý cho nhiều người Nữ có ngày sinh Kỷ thì phần nghề nghiệp là khó đoán nhất, vì có người làm kĩ thuật, người làm trong spa và gym, tuy nhiên phần lớn họ sẽ chọn nghề nghiệp dựa theo ngũ hành nào mà tương đồng ngày sinh hoặc ngũ hành có ảnh hưởng lớn nhất, bạn là Kỷ  mà Kỷ là thổ liên quan đến làn da, vẻ bề ngoài hay nói gì về làm đẹp, thủy là tài nên bạn thích hợp doanh không thích hợp ngồi 1 chỗ suốt.

Phong thủy màu sắc thì màu xanh lá cây hợp với bạn, bạn dừng hiểu là bạn cần tăng cường màu xanh lá cây một cách thái quá, cứ bình thường, việc có trang sức đá màu xanh lá cây hoặc diệp lục ứng với bạn là phong thủy may mắn.

Phong thủy quẻ mệnh bạn nữ 1989 thuộc cung Tốn (hướng Đông Nam) có nhiều ngũ hành Mộc, dụng thần bạn là Mộc, mà quẻ mệnh bạn có đủ Mộc, đây cũng xem là điều may mắn rời, quẻ Tốn cũng đại diện cho con / trưởng nữ trong nhà. Năm nay theo phong thủy phi tinh thì sao số 7 (Thất Xích) bay vào hướng Nam, bạn chú ý đến những yếu tố thuộc Kim ảnh hưởng đến bản thân, có thể là vật sắc làm chảy máu, đau xương nhẹ. Năm ngoái sao cát hàng đầu bay vào hướng Đông Nam không biết bạn có gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống hay không?

Phong thủy năm Hợi, là sao “dịch mã” của bạn, nên năm nay bạn sẽ có dịp di chuyển/ đi lại xa do sao “dịch mã”, điều mắc cười là cung chồng Hợi lại là dịch mã nên có vẻ nếu bạn kết hôn thì chắc xa chồng do công việc của hai người hoặc bạn yêu xa chẳng hạn, nhưng rất có thể chồng bạn / người yêu không ở gần về mặt địa lý với ông bà trong gia đình bạn.

Ứng dụng dụng thần ngũ hành vào bát tự luôn cần phải uyển chuyển không quá cứng nhắc, vì phong thủy nơi sống và còn phụ thuộc vào đại vận nữa, vì xu hướng ai cũng cần ít nhất 02 dụng thần. Ví dụ bạn đang sinh sống ở nơi có quá nhiều Mộc, sáng sớm nào cũng đi tập thể dục từ 5 đến 7 giờ thì cho thấy bạn đã thu nạp nhiều ngữ hành Mộc rồi, nhưng bạn cần phải biết là có đủ Mộc thì chồng bạn sẽ tốt hoặc sẽ khỏe mạnh; và ở đại vận trước mắt 05 năm bạn gặp đại vận Kỷ, cho thấy có thể suy đoán chồng bạn kiếm được tiền nếu bạn đã kết hôn, còn nếu bạn còn cô đơn thì giai đoạn 05 năm này bạn chưa gặp được chồng, phải đợi đến đại vận Ất (thời điểm đào hoa). Ngũ hành Mộc còn đại diện cho anh rể hoặc em rể của bạn, nếu họ có vấn đề trở ngại gì trong cuộc sống

Nhiều người chỉ cung cấp thông tin ngày tháng năm sinh, góc nhìn thuật số không xem được diện mạo nên nhiều trường hợp luận đoán rất khó khăn; nhưng trả lời cho câu hỏi “bát tự của mình có thuận lợi cho cuộc sống không” Câu trả lời là có do bạn có dụng thần Bính và trụ tháng là Quý nhân, mệnh cục nữ đa phần là tốt, chưa kể nói bạn sống thọ hơn những người khác.

 

Bình luận nội dung bài viết

Nhập nội dung bình luận: